Załoga

Załoga Autokliniki, to 16 pracowników, posiadających wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży. U ich boku zdobywają wiedzę adepci zawodu.

Ta posiadająca wysokie kwalifikacje ekipa nie spoczywa na laurach, gdyż w celu doskonalenia umiejętności, stale podnosi kwalifikacje, systematycznie uczestnicząc w szkoleniach i kursach, mających na celu wprowadzanie nowych technologii i technik, a także poprawiających organizację oraz bezpieczeństwo pracy. Teamowi z takimi kompetencjami na pewno można zaufać.

zaloga-1

zaloga-2

W roku 2008 Autoklinika wdrożyła system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, co od 12 lipca 2002 roku potwierdza certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością ze standardami normy ISO 9001:2000.