Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autoklinika S.C. Jerzy Paja z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Świętojańska 2
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – paja@paja.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaną usługą dotyczącą naprawy pojazdu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 2 lat wynikajacy z gwarancji oraz okres 6 dla dokumentów podlegajacych przepisom podatkowym
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy